Přeskoč navigaci.

Výkonný výbor Asociace

Čestná předsedkyně AKVŠ ČR

 • PhDr. Barbora Ramajzlová
 • České vysoké učení technické v Praze
 • telefon: 224358445

PhDr. Barbora Ramajzlová byla jmenována čestnou předsedkyní Asociace na 6. výroční konferenci Asociace 13. 3. 2008.

Předsedkyně

 • PhDr. Marta Machytková
 • České vysoké učení technické v Praze
 • telefon: 224359801

Místopředsedkyně

 • PhDr. Hana Landová, Ph.D.
 • Česká zemědělská univerzita v Praze
 • telefon: 224384025

Jednatel

 • Ing. Blanka Jankovská
 • Univerzita Pardubice
 • telefon: 466036534

Členové

 • Ing. Martin Fasura
 • Vysoké učení technické v Brně
 • telefon: 541145127
 • Ing. Jiří Jirát, Ph.D.
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • telefon: 220444393
 • Ing. Jan Mach, Ph.D.
 • Vysoká škola ekonomická v Praze
 • telefon: 224095586
 • Ing. Věra Svobodová
 • Mendelova univerzita v Brně
 • telefon: 545135041
 • Mgr. Sylva Řehořová
 • Západočeská univerzita v Plzni
 • telefon: 377637747
 • Mgr. Daniela Tkačíková
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
 • telefon: 596991278

Aktualizováno 2015-11-26 | 2003–2016 © Asociace knihoven vysokých škol ČR | Editor: Daniela Tkačíková | XHTML 1.1

Licence Creative Commons 3.0 Česká republika