Přeskoč navigaci.

Zhodnocení situace v dostupnosti EIZ
na základě výsledků programu 1N

Základní informace:

  • pořadatel semináře: Asociace knihoven vysokých škol ČR
  • termín konání: 5. březen 2004, 10.00 hod.
  • místo konání: Praha, Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6
  • počet účastníků: 65

Cíl semináře:

  • zhodnocení situace v dostupností elektronických informačních zdrojů po 1. kole programu 1N
  • výzva ke koordinaci projektů podávaných do 2. kola s cílem zajištění informační podpory pro pracovníky výzkumu a vývoje

Program:

Průběh jednání:

V příspěvcích byla zhodnocena situace v dostupnosti EIZ po 1. kole programu 1N, byl analyzován stav v počtu projektů podávaných do programu 1N a bylo upozorněno na jejich často vysokou finanční náročnost. Dále bylo doporučeno, aby do 2. kola programu 1N byly podávány takové projekty, které jsou pro rozvoj V a V nezbytné a které zajistí přístup k chybějícím informačním zdrojům. Důraz by měl být kladen na koordinaci a spolupráci.

Program byl věnován některým významným projektům, které jsou připravovány pro 2. kolo.

V průběhu diskuse byla nastolena otázka problematiky DPH v souvislosti s přístupem k elektronickým informačním zdrojům (služba). Tento problém je řešen na úrovni MŠMT ČR a MI ČR, zatím není znám výsledek. Dalším bodem diskuse byla otázka rozdělování finančních prostředků pro vědu a výzkum v rámci veřejné soutěže. Zazněly návrhy na institucionalizaci finančních prostředků pro V a V, ke kterému by mohlo dojít až v období po pětiletém programu 1N.

Aktualizováno 2004-03-12 | 2003–2013 © Asociace knihoven vysokých škol ČR | Editor: Daniela Tkačíková | XHTML 1.1

Licence Creative Commons 3.0 Česká republika