Přeskoč navigaci.

Celostátní porady vysokoškolských knihoven 1995–2001

Pořadatel: Pracovní komise pro vysokoškolské knihovny Rady vysokých škol (ve spolupráci s knihovnami vysokých škol)

2001

Fotografie z Celostátní porady vysokoškolských knihoven 2001
Fotografie z Celostátní porady vysokoškolských knihoven 2001

Celostátní porada vysokoškolských knihoven 2001, Brno, 23.–24. říjen 2001, Vysoké učení technické v Brně; Fotografie z Celostátní porady vysokoškolských knihoven 2001

  • BROŽEK, Ivo. Knihovníci vysokých škol opět rokovali v Brně. Ikaros [online]. 2001, č. 11 [cit. 2003-02-07]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/854>. ISSN 1212-5075.

2000

Celostátní porada vysokoškolských knihoven 2000, Brno, 17.–18. říjen 2000, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně a Fakulta stavební VUT v Brně

  • BROŽEK, Ivo. Knihovníci z vysokých škol se sešli v Brně. Ikaros [online]. 2000, č. 11 [cit. 2003-02-07]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/659>. ISSN 1212-5075.

1999

Fotografie z Celostátní porady vysokoškolských knihoven 1999
Fotografie z Celostátní porady vysokoškolských knihoven 1999

Celostátní porada vysokoškolských knihoven 1999, Ostrava, 9.–10. listopad 1999, VŠB-Technická univerzita Ostrava

  • PLANKOVÁ, Jindra. Co přinesla Celostátní porada vysokoškolských knihoven 1999? Ikaros [online]. 1999, č. 12 [cit. 2003-02-07]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/457>. ISSN 1212-5075.

1998

Celostátní porada vysokoškolských knihoven 1998, Pardubice, 10.–11. listopad 1998, Univerzita Pardubice

1997

Celostátní porada vysokoškolských knihoven 1997, Olomouc, 11.–12. listopad 1997, Univerzita Palackého v Olomouci

  • MACHAČOVÁ, Libuše. Celostátní porada vysokoškolských knihoven. Knihovní obzor, 1997, roč. 5, č. 4, s. 3. Dostupný též na World Wide Web: <http://www.vkol.cz/obzory/974_01.htm>. ISSN 1210-5791.

1996

Celostátní porada knihovníků vysokých škol 1996, Plzeň, 14. listopad 1996, Západočeská univerzita v Plzni

  • Celostátní porada knihovníků vysokých škol : sborník příspěvků. Plzeň : Komise pro VŠ knihovny při Radě vysokých škol, 1996. 60 s.

1995

Celostátní porada knihovníků vysokých škol 1995, Praha, 8. listopad 1995

  • Celostátní porada knihovníků vysokých škol : sborník příspěvků. Praha : Komise pro VŠ knihovny při Radě vysokých škol, 1995. 64 s.

Aktualizováno 2015-07-24 | 2003–2015 © Asociace knihoven vysokých škol ČR | Editor: Daniela Tkačíková | XHTML 1.1

Licence Creative Commons 3.0 Česká republika