Bibliotheca academica – Cíle a perspektivy vysokoškolských knihoven 2007

Fotografie z BA-CPVŠK 2007

Aktualizováno 2011-07-29 | © 2007–2016 AKVŠ ČR, Daniela Tkačíková, Stanislav Ulman | XHTML 1.1