Bibliotheca academica

Cíle a perspektivy vysokoškolských knihoven 2011

Aula Biologického centra AV ČR, České Budějovice, 1. a 2. listopad 2011

Branišovská 31, České Budějovice

Pořadatel:
Spolupořadatel:
Akademická knihovna Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Aktualizováno 2011-11-08 | ©2003–2015 AKVŠ ČR, Daniela Tkačíková, Stanislav Ulman; autor fotografií AK JU: Jan Cihlář | XHTML 1.1

Licence Creative Commons 3.0 Česká republika