Bibliotheca academica – Cíle a perspektivy vysokoškolských knihoven 2010

Program BA–CPVŠK 2010

Hlavní téma konference Trendy v rozvoji vysokoškolských knihoven bylo navázáno na celoevropský projekt 7. RP EK OpenAIRE.

úterý 2. 11. 2010

10:00–10:15Zahájení konference
10:15–10:45AKVŠ v roce 2010… a jak dál?, Iva Prochásková, UPa; 12 snímků
10:45–11:00Výsledky průzkumu informačního vzdělávání na vysokých školách z let 2006, 2008 a 2010, Ludmila Tichá, ČVUT; 12 snímků
11:00–11:30Trendy v rozvoji vysokoškolských knihoven – úvod, Daniela Tkačíková, VŠB-TUO; 8 snímků
11:30–11:45InCites – nový nástroj pro efektivní hodnocení VaV na základě bibliometrických dat, David Horký, Thomson Reuters; 39 snímků
11:45–12:00Masarykova univerzita a její knihovny, Irena Šléglová, MU; 11 snímků
12:00–13:30Přestávka
13:30–13:502010: EBSCOhost bez hranic, Jan Luprich, Vojislav Milovanovic, EBSCO
13:50–14:40Open Access in Eastern Europe: Removing barriers to knowledge sharing, Iryna Kuchma, eIFL; 88 stran
14:40–15:30Open access in Slovenia and OpenAIRE project, Mojca Kotar, Univerza v Ljubljani; 32 snímků
15:30–16:00Přestávka
16:00–16:50Reshaping Tasks – The Future Role of Research Libraries: Moving from Research to Practice, Paolo Budroni, OpenAIRE, Universität Wien; 32 snímků
16:50–17:10Jaký byl Open Access Week 2010 v Česku, Pavla Rygelová, VŠB-TUO; Lucie Vyčítalová, UPa; 12 snímků

středa 3. 11. 2010

 8:30–10:30Blok: Fond podpory zahraničních cest AKVŠ ČR – zprávy z realizovaných cest
Konference LIBER 2010, Iva Horová, AMU; 36 snímků
OR2010 – nové trendy a technologie v budování institucionálních repozitářů, Lukáš Budínský, UTB; 17 snímků
Open repositories 2010, Lenka Němečková, ČVUT; 17 snímků
76. konference IFLA, Jan Mach, VŠE; 17 snímků
ICOLC European Meeting 2010, Barbora Katolická, ZČU; 22 snímků
10:30–10:50Primo a Primo Central – jednotné prostředí pro uživatele, Martin Vojnar, MULTIDATA Praha
10:50–11:15Přestávka
11:15–11:35AiP a ProQuest – spolehliví partneři akademických knihoven uvádějí služby nové generace; Summon; 22 snímků; Krzysztof Murawski, Vladimír Karen, ProQuest/Albertina icome Praha; 12 snímků
11:35–13:00Blok: Projekty
Zpráva o projektech FRVŠ, Marie Davidová, VUT, Marta Machytková, ČVUT; 13 snímků
Co by měla vědět vysokoškolská knihovna o 7. RP, Eva Hillerová, TC AV ČR; 46 snímků; EU; 20 snímků
Evropský projekt OpenAIRE, Daniela Tkačíková, VŠB-TUO; 16 snímků
13:00–13:30Výsledky dotazníkového šetření k EIZ z programu INFOZ, zhodnocení a závěr konference, Iva Prochásková, UPa
 

Aktualizováno 2010-11-05 | ©2003–2012 AKVŠ ČR, Daniela Tkačíková, Stanislav Ulman | XHTML 1.1

Licence Creative Commons 3.0 Česká republika