Bibliotheca academica

Cíle a perspektivy vysokoškolských knihoven 2010

Fakulta sociálních studií MU, Brno, 2.–3. listopad 2010

Joštova 10, Brno

Pořadatel:
Spolupořadatel:

Nad konferencí převzal záštitu rektor Masarykovy univerzity, prof. Petr Fiala.

Fakulta sociálních studií MU

Aktualizováno 2010-11-17 | ©2003–2013 AKVŠ ČR, Daniela Tkačíková, Stanislav Ulman | XHTML 1.1

Licence Creative Commons 3.0 Česká republika