Bibliotheca academica

Cíle a perspektivy vysokoškolských knihoven 2009

Academia centrum – Kongresové centrum (U2), Zlín, 3.–4. listopad 2009

Mostní 5139, Zlín

Pořadatel:
Spolupořadatel:
Knihovna UTB

Online blog

Aktualizováno 2010-03-08 | ©2007–2013 AKVŠ ČR, Daniela Tkačíková, Stanislav Ulman | XHTML 1.1