Bibliotheca academica 2014

Společně – otevřeně – efektivně

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 14. a 15. říjen 2014

Kampus Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, Ústí nad Labem

Pořadatel:
Spolupořadatel:
fotografie: Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Aktualizováno 2014-11-24 | ©2003–2015 AKVŠ ČR, Daniela Tkačíková, Stanislav Ulman | XHTML 1.1

Licence Creative Commons 3.0 Česká republika