Bibliotheca academica 2012

Slavnostní konference k 10. výročí založení AKVŠ

Aula Arnošta z Pardubic, Univerzita Pardubice, 26. a 27. září 2012

Studentská 519, Pardubice

Pořadatel:
Spolupořadatel:

Aktualizováno 2012-10-31 | ©2003–2015 AKVŠ ČR, Daniela Tkačíková, Stanislav Ulman | XHTML 1.1

Licence Creative Commons 3.0 Česká republika