Odborné akce Asociace 2006

Celostátní porada vysokoškolských knihoven 2006, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 25.–26. říjen 2006; usnesení CPVŠK 2006; Fotografie z Celostátní porady vysokoškolských knihoven 2006

fotografie z Celostátní porady VŠ knihoven 2006
fotografie z Celostátní porady VŠ knihoven 2006
  • BROŽEK, Ivo. Celostátní porada vysokoškolských knihoven opět v Olomouci. Ikaros [online]. 2006, č. 12 [cit. 2006-12-05]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3722>. ISSN 1212-5075.
  • Systémy pro zpřístupňování VŠKP : zkušenosti, možnosti, nabídky, potřeby..., seminář, Brno, Vysoké učení technické v Brně, 22. 11. 2006
  • IVIG 2006, Informační vzdělávání a informační gramotnost v teorii a praxi vzdělávacích institucí, odborný seminář; Praha, 21. září 2006
  • Digitální knihovny, provoz a budování, konference EUNIS-CZ; Špindlerův Mlýn, 28.–30. květen 2006
fotografie z konference EUNIS-CZ Digitální knihovny, provoz a budování
fotografie z konference EUNIS-CZ Digitální knihovny, provoz a budování
  • MIKULECKÁ, Jaroslava; SEDLÁČEK, Jan (sest.). Digitální knihovny: provoz a budování : sborník konference EUNIS-CZ : Špindlerův Mlýn, 28. až 30. května 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. 117 s. ISBN 80-7041-200-3.

Aktualizováno 2015-07-24 | 2003–2015 © Asociace knihoven vysokých škol ČR | Editor: Daniela Tkačíková | XHTML 1.1

Licence Creative Commons 3.0 Česká republika