Odborné akce Asociace 2004

Celostátní porada vysokoškolských knihoven 2004, České Budějovice, 3.–4. listopad 2004; usnesení CPVŠK 2004; Fotografie z Celostátní porady vysokoškolských knihoven 2004

fotografie z Celostátní porady VŠ knihoven 2004
fotografie z Celostátní porady VŠ knihoven 2004
  • BROŽEK, Ivo. Celostátní porada vysokoškolských knihoven 2004. Ikaros [online]. 2004, č. 12 [cit. 2004-12-07]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1812>. ISSN 1212-5075.

Aktualizováno 2010-03-09 | 2003–2015 © Asociace knihoven vysokých škol ČR | Editor: Daniela Tkačíková | XHTML 1.1

Licence Creative Commons 3.0 Česká republika