Odborné akce Asociace 2003

Celostátní porada vysokoškolských knihoven 2003, Hradec Králové, 19.–20. listopad 2003, Univerzita Hradec Králové; usnesení CPVŠK 2003; Fotografie z Celostátní porady vysokoškolských knihoven 2003 (foto: Mgr. Daniela Tkačíková); Fotografie z Celostátní porady vysokoškolských knihoven 2003 (foto: PhDr. Bohdana Stoklasová)

fotografie z Celostátní porady VŠ knihoven 2003
fotografie z Celostátní porady VŠ knihoven 2003
  • BULÍNOVÁ, Eva. Celostátní porada vysokoškolských knihoven 2003. Ikaros [online]. 2003, č. 12 [cit. 2004-01-02]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1530>. ISSN 1212-5075.

Akce pořádané pod záštitou Asociace

  • IVIG 2003, Informační výchova a informační gramotnost v teorii a praxi vzdělávacích institucí, odborný seminář; Praha-Jinonice, 25. září 2003
  • Knihovna a architektura / Knihovny bez bariér, seminář; Olomouc, 21.–23. září 2003
  • Automatizace knihovnických procesů 2003, 9. ročník semináře; Liberec, 15.–16. květen 2003; fotografie ze semináře

Aktualizováno 2015-07-24 | 2003–2015 © Asociace knihoven vysokých škol ČR | Editor: Daniela Tkačíková | XHTML 1.1

Licence Creative Commons 3.0 Česká republika