Odborné akce Asociace 2002

Celostátní porada vysokoškolských knihoven 2002, Praha, 22.–23. říjen 2002, České vysoké učení technické v Praze a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze; Fotografie z Celostátní porady vysokoškolských knihoven 2002

fotografie z Celostátní porady VŠ knihoven 2002
fotografie z Celostátní porady VŠ knihoven 2002
  • BROŽEK, Ivo. Celostátní porada vysokoškolských knihoven 2002. Ikaros [online]. 2002, č. 11 [cit. 2003-02-07]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1205>. ISSN 1212-5075.

Aktualizováno 2010-09-28 | 2003–2015 © Asociace knihoven vysokých škol ČR | Editor: Daniela Tkačíková | XHTML 1.1

Licence Creative Commons 3.0 Česká republika