Workshop: Marketing ve vysokoškolských knihovnách

Termín

17. červen 2015

Téma

Marketing ve vysokoškolských knihovnách

Už žádné teoretické přednášky a myšlenky – workshop bude pravým workshopem, tedy vlastně kreativní dílnou, odkud bude každý odcházet s tím, že se naučil něco, co rovnou může využít ve své práci.

Workshop nabídne možnost seznámit se moderními technikami pro zjišťování a poznání cílové skupiny marketingu. Právě to je základem veškerého dalšího plánování a vytváření služeb v knihovnách. Všichni v knihovnách vysokých škol se potýkáme při práci s podobnými problémy a často se učíme systémem pokus omyl. Náš workshop nabídne jedinečnou příležitost k výměně názorů a zkušeností.

Výsledkem bude vytvoření postupu, jak pracovat s cílovou skupinou služeb vysokoškolských knihoven – tento postup bude mít v ideálním případě podobu metodického návodu na využití odzkoušených technik, a to jak s časovou, personální, tak i finanční náročností.

Na workshopu jsou vítáni všichni, kteří se zabývají marketingem ve vysokoškolských knihovnách, stejně jako nadšenci do marketingu z řad nových informačních profesionálů.

Vzhledem k formátu akce je počet účastníků omezen na 25.

Pořadatelé

Asociace knihoven vysokých škol ČR – akční skupina NIP CZ ve spolupráci s Ústřední knihovnou VUT v Brně externí odkaz

Kontakt

Program a registrace: Marie Kalátová, e-mail: mkalatova@lib.jcu.cz; Kristýna Paulová, e-mail: paulova.kristyna@gmail.com

Organizace: Hana Janečková, e-mail: janeckova@lib.vutbr.cz

Místo konání

Centrum VUT v Brně, Antonínská 548/1 (rektorát VUT), místnost 225

Program

Marketing ve vysokoškolských knihovnách – výstupy z workshopu externí odkaz

Moderátoři akce: Marie Kalátová a Kristýna Paulová

10:00–12:00První blok: „cílová skupina marketingu VŠ knihoven“ – představení odzkoušených (a přesto méně známých) technik a nástrojů, např. mystery shopping, persony, post-it v knihovně a další
12:00–12:30Přestávka na oběd
12:30–15:30Druhý blok: dílna – cíl – vytvoření návrhu metodiky na zjišťování potřeb a podrobností o cílové skupině knihoven vysokých škol