Setkání ředitelů a vedoucích vysokoškolských knihoven

Termín

17. červen 2015

Místo konání

Vysoká škola ekonomická, Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE

Program setkání

Předsedkyně VV zahájila setkání, kterého se zúčastnilo 20 zástupců členských knihoven a 8 členů VV a hostů.

Setkání bylo původně plánováno v souvislosti s vyhlášením výzvy OP VVV, SC 4, která zatím neproběhla. Předsedkyně přítomné informovala o účasti AKVŠ v pracovní skupině, která se zabývá problematikou dostupnosti EIZ na národní úrovni a v souvislosti s OP VVV.

Program setkání byl zaměřen na zkušenosti zahraničních konsorcií s vyjednáváním cen, na to, jak otevřený přístup ovlivňuje trh s EIZ a na shrnutí informací k období zajišťování EIZ po roce 2017.

Příští setkání VŠ knihoven je plánováno na listopad 2015.

Prezentace