Uživatelské statistiky EIZ

Termín

20. květen 2015

Téma

Krátký seminář poskytl přehledový úvod do způsobů měření využívanosti EIZ, terminologie, využití získaných dat pro rozhodování o managementu EIZ a možnostech automatizovaného stahování dat o využívanosti.

Pořadatelé

Asociace knihoven vysokých škol ČR ve spolupráci s Národní technickou knihovnou externí odkaz.

Kontakt

Ing. Jiří Jirát, Ph.D., e-mail: Jiri.Jirat@vscht.cz, telefon: 220 44 4393

Místo konání

Vzdělávací centrum Národní technické knihovny, Praha 6 – Dejvice, Technická 6/2710, vchod NTK 3

Program

10:00–11:30Přehledová přednáška: Data o využívanosti EIZ (PDF: 2 MB, 125 stran), Jiří Jirát, VŠCHT v Praze
11:30–12:15Protokol SUSHI (PDF: 588 kB, 16 stran), Jan Pokorný, NTK
12:15–?Diskuse a prostor pro otázky