Statistiky jak je známe, statistiky jak je neznáme

Termín

11. prosinec 2014

Téma

Seminář navazuje na přednášku Martina Krčála z letošní konference Bibliotheca academica - Statistiky nově a plánovaná česká platforma pro benchmarking akademických knihoven.

První část bude věnována stávajícímu způsobu sběru statistických dat (V-21), resp. její modifikaci pro rok 2014, prezentovány budou závěry z dotazníku mapujícího dosavadní využívání těchto dat. V další části budou účastníci seznámeni se záměrem vytvořit novou platformu pro porovnávání výkonu českých akademických knihoven. V průběhu semináře se předpokládá aktivní diskuze s cílem stanovit soubor možných indikátorů.

Pořadatelé

Asociace knihoven vysokých škol ČR ve spolupráci s Ústřední knihovnou VUT v Brně externí odkaz

Kontakt

Ing. Martin Fasura, e-mail: fasura@lib.vutbr.cz, telefon: 541 145 127

Místo konání

Centrum VUT v Brně, Antonínská 548/1, Brno, Štukový sál 3.04

Program

 9:30–10:00Prezence účastníků
10:00–10:30Úvod do problematiky
Sběr statistických dat za rok 2014 (PDF: 721 kB, 14 stran)
10:30–12:00Vyhodnocení dotazníku (PDF: 521 kB, 44 strany)
Analýza indikátorů benchmarkingových systémů
Návrh nových indikátorů
12:30–15:00Jednání pracovních skupin, prezentace závěrů
Nástin dalších kroků
Diskuze

Další informace

Doprava na místo konání

Z Hlavního nádraží ČD tramvají č. 1 směr Řečkovice, výstup na zastávce Antonínská. Více viz informace Dopravního podniku města Brna externí odkaz.