Benchmarking jako metoda EBL aneb jak uspět v BIX

Termín

20. únor 2014

Téma

Popis benchmarkingu jako metody EBL (evidence-based librarianship), jeho cíle. Benchmarking v Knihovně univerzitního kampusu. Představení oblastí měření a jednotlivých ukazatelů. Odlišnost sběru dat v benchmarkingu od statistických dat pro ČSÚ a MŠMT. Jak správně vyplnit on-line formulář v BIX externí odkaz.

Pořadatelé

Asociace knihoven vysokých škol ČR ve spolupráci s Ústřední knihovnou VUT v Brně externí odkaz

Kontakt

Ing. Martin Fasura, e-mail: fasura@lib.vutbr.cz, telefon: 541 145 127

PhDr. Ondřej Fabián, e-mail: fabian@knihovna.utb.cz, telefon: 576 034 921

Místo konání

Centrum VUT v Brně, Antonínská 548/1, Brno, Velká zasedací místnost 2.04

Program

10:00–10:30Prezence účastníků
10:30–10:40Úvodní slovo, Ing. Martin Fasura, Ústřední knihovna VUT
10:40–11:30Benchmarking jako metoda, PDF Mgr. Zdeňka Dohnálková, Knihovna univerzitního kampusu
11:30–11:45Přestávka na občerstvení
11:45–12:45BIX a jeho indikátory, Mgr. Zdeňka Dohnálková

BIX a jeho indikátory

Další informace

Doprava na místo konání

Z Hlavního nádraží ČD tramvají č. 1 směr Řečkovice, výstup na zastávce Antonínská. Více viz informace Dopravního podniku města Brna externí odkaz.