E-čtečky, e-knihy, e-vydavatelství ve vysokoškolském prostředí

Termín

31. říjen 2012

Téma

Seminář je určen pracovníkům vysokoškolských knihoven. Cílem semináře je zhodnotit roli vysokoškolské knihovny v procesu zpřístupnění a půjčování e-knih, přínos zavedení nových služeb v oblasti půjčování čteček uživatelům vysokoškolských knihoven a dopady vydávání elektronických učebnic.

Pořadatelé

Asociace knihoven vysokých škol ČR a Ústřední knihovna Českého vysokého učení v Praze

Kontakt

Mgr. Ilona Trtíková, e-mail: ilona.trtikova@uk.cvut.cz

PhDr. Marta Machytková, e-mail: marta.machytkova@uk.cvut.cz

Místo konání

Školící a konferenční místnost VIC ČVUT, Zikova 2, 3. patro (viz informace a mapka).

Program

Aktualizováno 2012-12-02 | 2003–2015 © AKVŠ ČR | Editoři: Daniela Tkačíková, Stanislav Ulman | XHTML 1.1

Licence Creative Commons 3.0 Česká republika