Bibliometrie v praxi

Termín

15. březen 2011

Pořadatelé

Asociace knihoven vysokých škol ČR a Ústřední knihovna Českého vysokého učení v Praze

Kontakt

PhDr. Marta Machytková, e-mail: marta.machytkova@uk.cvut.cz

Místo konání

Školící a konferenční místnost VIC ČVUT, Zikova 2, 3. patro.

Program

Aktualizováno 2011-03-28 | 2003–2015 © AKVŠ ČR | Editoři: Daniela Tkačíková, Stanislav Ulman | XHTML 1.1

Licence Creative Commons 3.0 Česká republika