Systémy pro zpřístupňování VŠKP 2009

Termín

21. říjen 2009

Téma

Seminář nabídne informace o konkrétních projektech, zkušenosti z konferencí s příbuznou tématikou a poskytne prostor pro diskusi a výměnu zkušeností z oblasti budování digitálních repozitářů a knihoven.

Pořadatelé

Asociace knihoven vysokých škol ČR, Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování VŠKP, Ústřední knihovna VUT v Brně

Kontakt

Ing. Jan Mach, e-mail: machj@vse.cz

Mgr. Barbara Šímová, e-mail: simova@lib.vutbr.cz

Místo konání

Centrum VUT v Brně – rektorát, Antonínská 1, Brno 1NP, aula

Program

Příspěvky ze semináře

 •   9:30–10:00  Prezence účastníků
 • 10:00–12:15
 • Zahájení semináře
 • DART-Europe E-theses Portal, Martin Moyle, UCL Library ServicesUCL, London, UK
 • Uživatelský průzkum ProQuest Dissertations & Theses: jak uživatelé pracují s informacemi, Amanda Ross, ProQuest, Vladimír Karen, AiP
 • Open source vs. Komerční řešení pro digitální repozitáře, Andrea Fojtů, UK
 • Inspirujeme se v zahraničí, Jan Mach, VŠE
 • 12:15–13:30  Přestávka na oběd
 • 13:30–15:00
 • Zpráva o české komunitě D-Space, Pavla Rygelová, VŠB-TUO, Vlastimil Krejčíř, MU
 • Odevzdej.cz: Odhalování plagiátů v seminárních pracích, Jitka Brandejsová, MU
 • Netextové objekty jako součást databáze kvalifikačních prací AMU, Iva Horová, AMU
 • Budování Digitální knihovny VUT v Brně, Barbara Šímová, VUT
 • 18:30  Společenský večer, neformální diskuse

Aktualizováno 2010-09-28 | 2003–2014 © AKVŠ ČR | Editoři: Daniela Tkačíková, Stanislav Ulman | XHTML 1.1

Licence Creative Commons 3.0 Česká republika