Sociologické průzkumy v knihovnách a jejich psychologické aspekty

Termín

19. květen 2009, 9:00–15:00 hod.

Téma

Odborný seminář je zaměřen na postupy při přípravě a realizaci průzkumů v knihovnách a na statistické zpracování získaných údajů, včetně informací o psychologických aspektech této problematiky. Účastníci budou informováni o dosavadních zkušenostech knihoven.

Pořadatelé

Asociace knihoven vysokých škol ČR ve spolupráci s Knihovnou Univerzity Palackého a Muzeem umění Olomouc

Kontakt

Program a organizace: RNDr. Danuše Lošťáková, e-mail: danuse.lostakova@upol.cz

Další informace: PhDr. Ludmila Slezáková, e-mail: ludmila.slezakova@upol.cz

Místo konání

Muzeum umění Olomouc, Denisova 47, Olomouc

Program