Vzdálený přístup k elektronickým informačním zdrojům – Shibboleth a Česká národní federace identit

Termín

24. únor 2009, 10:00–13:00

Téma

Seminář byl určen pracovníkům knihoven zajišťujících přístup k elektronickým informačním zdrojům a IT specialistům, kteří zabezpečují vzdálený přístup k EIZ po technické stránce. Přednáška byla zaměřena na popis modelu federativních mechanismů pro autorizaci a autentizaci uživatelů a na informace týkající se provozu národní akademické federaci identit v ČR. Účastníci byli seznámeni se základy technologie Shibboleth.

Kontakt

Program: Ing. Barbora Katolická, bar@uk.zcu.cz, tel.: 377637727

Organizace: Bc. Eva Svobodová, svobodovaeva@sic.czu.cz, tel.: 224384002

Místo konání

Studijní a informační centrum České zemědělské univerzity v Praze, Kamýcká 129, školící místnost 259 (1. poschodí)

Program semináře

Vzdálený přístup k elektronickým informačním zdrojům – Shibboleth a Česká národní federace identit, přednášející: Ing. Jiří Pavlík 1, Ústav výpočetní techniky Univerzity Karlovy v Praze

Diskuse, závěr

1 WWW stránka; Library Services of Charles University – Shibboleth authentication

Aktualizováno 2010-09-28 | 2003–2014 © Asociace knihoven vysokých škol ČR | Editor: Daniela Tkačíková | XHTML 1.1

Licence Creative Commons 3.0 Česká republika