Možnosti měření efektivnosti a výkonnosti pro vysokoškolské knihovny

Termín

15. září 2009

Téma

Seminář je zaměřen na poznání základů měření výkonnosti knihoven a na seznámení s již uskutečněnými aktivitami v České republice a systémy používanými v zahraničí. Je určen především vysokoškolským knihovnám, které by metody měření výkonnosti chtěly zavést a využít ke zlepšení kvality poskytovaných služeb.

Pořadatelé

Asociace knihoven vysokých škol ČR ve spolupráci s Knihovnou univerzitního kampusu Masarykovy univerzity

Kontakt

Program a organizace: Mgr. Zdeňka Dohnálková, e-mail: dohnalko@ukb.muni.cz

Další informace: Mgr. Jiří Kratochvíl, e-mail: kratec@ukb.muni.cz

Místo konání

Knihovna univerzitního kampusu MU, Kamenice 5, Brno, 3NP, místnost 324

Program

Příspěvky ze semináře

 • 10:00–11:30
 • Zahájení semináře
 • Projekt „Benchmarking knihoven“ – současný stav, zkušenosti a problémy, Roman Giebisch, NK ČR, Praha
 • BIX-Bibliotheksindex – příklad měření výkonu a činnosti vysokoškolských knihoven, Vít Richter, NK ČR, Praha
 • Metody měření výkonu a kvality užívané v zahraničních vysokoškolských knihovnách, Zdeňka Dohnálková, KUK MU, Brno
 • 11:30–11:50  Diskuse
 • 11:50–12:30  Přestávka na občerstvení, oběd (menza)
 • 12:30–14:30
 • Možnosti měření kvality služeb v českých zdravotnických knihovnách, Helena Bouzková, Eva Lesenková, NLK, Praha
 • Zajímavé náměty z konference QQML 2009, Zdeňka Dohnálková, KUK MU, Brno
 • Diskuse, zhodnocení semináře, závěr

Aktualizováno 2010-04-09 | 2003–2014 © Asociace knihoven vysokých škol ČR | Editor: Daniela Tkačíková | XHTML 1.1

Licence Creative Commons 3.0 Česká republika