2. setkání českých uživatelů systému DSpace

Termín

15. duben 2009, 9:30–15:30 hod.

Téma

Setkání je zaměřeno na vzájemnou výměnu praktických zkušeností se systémem DSpace. Je určeno jak těm, kteří již se systémem pracují, tak těm zájemcům, kteří teprve uvažují o zprovoznění digitálního repozitáře a stojí před volbou vhodného softwaru.

Pořadatelé

Asociace knihoven vysokých škol ČR ve spolupráci s Ústřední knihovnou Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava

Kontakt

Program a organizace: Mgr. Pavla Rygelová, e-mail: pavla.rygelova@vsb.cz

Místo konání

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba

Program

Další informace

DSpace

Více informací o DSpace: dspace.org a Czech DSpace

Aktualizováno 2010-04-09 | 2003–2014 © Asociace knihoven vysokých škol ČR | Editor: Daniela Tkačíková | XHTML 1.1

Licence Creative Commons 3.0 Česká republika