Akvizice ve vysokoškolských knihovnách

Termín

3. duben 2008, 10:00–15:30

Téma

Koncepce akvizice neperiodických dokumentů, koordinace v akvizici, osobnost akvizitéra a jeho pozice, praktické možnosti získávání dokumentů, hodnocení dodavatelů.

Kontakt

Program: Mgr. Iva Prochásková, iva.prochaskova@upce.cz

Organizace: Ing. Martin Fasura, fasura@lib.vutbr.cz

Místo konání

Centrum Vysokého učení technického v Brně (Rektorát), Antonínská 1, Brno

Program

Aktualizováno 2008-04-07 | 2003–2014 © Asociace knihoven vysokých škol ČR | Editor: Daniela Tkačíková | XHTML 1.1

Licence Creative Commons 3.0 Česká republika