Zahraniční cesty

V sekci Zahraniční cesty přibyly Pokyny pro úspěšné žadatele o příspěvek z Fondu pro podporu zahraničních cest.

Mgr. Jan Kříž
předseda hodnotící komise FPZC