Executive Board

Home/Executive Board
Executive Board 2017-04-11T11:01:57+00:00

ALCU Honorary President

PhDr. Barbora Ramajzlová

České vysoké učení technické v Praze | Czech Technical University in Prague
e-mail: barbora.ramajzlova@cvut.cz
phone: + 420 224 358 445

Mrs. Ramajzlová has been appointed Honorary President of ALCU on March 13th 2008. She has served as ALCU President since its foundation in 2002 till 2008 and substantially contributed to the development of the Association.

President

PhDr. Hana Landová, Ph.D.

Česká zemědělská univerzita v Praze | Czech University of Life Sciences Prague
e-mail: hanalandova@sic.czu.cz
phone: +420 224 384 025

Vice-President

Mgr. Jan Kříž

Masarykova univerzita | Masaryk University, Brno
e-mail: jkriz@fss.muni.cz
phone: + 420 549 49 4112

Secretary

PhDr. Marta Machytková

České vysoké učení technické v Praze | Czech Technical University in Prague
e-mail: marta.machytkova@cvut.cz
phone: + 420 224 359 801

Board Members

Mgr. Jana Horká

Akademie múzických umění v Praze | Academy of Performing Arts in Prague
e-mail: jana.horka@hamu.cz
phone: + 420 234 244 191

Ing. Jiří Jirát, Ph.D.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Institute of Chemical Technology, Prague
e-mail: jiri.jirat@vscht.cz
phone: +420 220 444 393

Ing. Barbora Katolická

Západočeská univerzita v Plzni | University of West Bohemia in Pilsen
e-mail: bar@uk.zcu.cz
phone: + 420 37763 7727

Ing. Jan Mach, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze | University of Economics, Prague
e-mail: jan.mach@vse.cz
phone: +420 224 095 586

PhDr. Klára Rösslerová, Ph.D.

Univerzita Karlova | Charles University, Prague
e-mail: klara.rosslerova@ff.cuni.cz
phone: +420 221 619 239

Mgr. Pavla Rygelová

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava | VŠB – Technical University of Ostrava
e-mail: pavla.rygelova@vsb.cz
phone: +420 597 325 171