Vyhlášení výběrového řízení FPZC pro rok 2019

Dne 4. března 2019 bylo vyhlášeno výběrového řízení na projekty zahraničních cest pracovníků členských knihoven AKVŠ (kompletní text vyhlášení, včetně formuláře přihlášky). Celková částka dotace je 120 000 Kč. Uzávěrka odevzdávání projektů je 31. března 2019. Výsledky budou vyhlášeny nejpozději 15. dubna 2019. V souladu s Dodatkem č. 1 ke Statutu FPZC může být [...]